SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zápisnica

8.6.2024 22:31                                                                                  Okrskova zapisnica pre vofby do EP

 

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Zapisnica

 

 

T/209

 

 

okrskovej volebnej komisie

o priebehu a vysledku hlasovania vo volebnom okrsku vo vol'bach do Europskeho parlamentu

 

Volebny okrsok c.: Obec:

 

 

 

Den konania volieb:

Cas zaciatku hlasovania: Cas skoncenia hlasovania:

 

1

Niine Ladickovce

I.

8.6.2024

07:00

22:00

 

 

II.

 

K6d okresne· volebne· komisie

Obec

Volebn• okrsok

702

520543

1

 

Vo volebnom okrsku boli zistene tieto vysledky:

Pocet volicov zapisanych v zozname volicov .........................................1--------2_6_6---1

Pocet volicov, ktori sa zucastnili na hlasovani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                                7 7

Pocet volicov. ktori odovzdali obalku ................................................1--------7_7

Pocet platnych odovzdanych hlasov .................................................                                                                                                                                                                  7_5 ,

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

Pocet platnych hlasov odovzdanych pre kazdu politicku stranu, politicke hnutie alebo koaliciu:

 

Slovensky PATRIOT

c. 1

-

MySlovensko

c.2

-

Demokrati

c. 3

3

Magyar Szovetseg - Mad'arska aliancia

c.4

-

SDKU - OS - Slovenska demokraticka a kresfanska unia - Demokraticka strana

c. 5

-

Spajame Obcanov Slovenska - SOSK

c.6

-

Piratska strana - Slovensko

c. 7

 

SPOLOGNE OBGANIA SLOVENSKA

c. 8

-

Socialisti.sk

c. 9

1

Slovenska narodna strana

c. 1 0

4

REPUBLIKA

c. 11

7

Slovenska fudova strana Andreja Hlinku

c. 12

-

SRDCE vlastenci a d6chodcovia - SLOVENSKA NARODNA JEDNOTA

c. 1 3

1

Kotlebovci - r.udova strana Nase Slovensko

c. 14

-

ZDRAVY ROZUM

c. 1 5

1

Komunisticka strana Slovenska

c. 16

-

Kresfanska unia

c.1 7

-

SMER - socialna demokracia

c.1 a

19

Kresfanskodemokraticke hnutie

c. 1 9

18

Slaboda a Solidarita

c. 20

2

Progresivne Slovensko

c. 21

11

SLOVENSKO, ZA r.uof

c. 22

-

HLAS - socialna demokracia

c. 23

8

Volt Slovensko

c.24

-

 

Vysledky prednostneho hlasovania vo volebnom okrsku su uvedene v prilohe 1 zapisnice na .  .1.. _listoch.

 

Ill.

Udaj o okolnostiach (cas a dovody), ktore znemoznili zacat' hlasovanie, pokracovat' v hlasovanl alebo ho skoncif, ak k takym okolnostiam doslo, ako aj o neporusenosti pecati.

.....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

IV.

 

Z celkoveho poctu .  .  .. clenov komisie bolo prftomnych .  - .. clenov.

 

 

Dalej boli pritomni:

Ing. Jan Hudak                                                     Lenka Hafkova

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

Zapisnica vratane prfloh obsahuje . �?.. listov, spravnost' udajov potvrdzuju clenovia okrskovej volebnej komisie vlastnorucnymi podpismi.

Predseda okrskovej volebnej komlsle

 

 

Hrinova Anna

meno a priezvisko

 

Clenovia okrskovej volebnej komisie

meno a priezvisko

 

Brinkosova Veronika Behun Bernard Bobafova Anna Capakova Daniela, Mgr.

Capakova Daniela Capakova Martina Copan Jan Curlejova Anna Fatulova Eva Kurucova Anna Kurucova Lucia

Murnikova Michaela, Ing. Petrovcinova Martina, Mgr. Regendova Bibiana, Ing.

Sotakova Dominika, Mgr.

Sepefova Marla Vefka Monika

 

 

 

podpis

 

 

podpis

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

Zapisnicu nepodpisal (meno a priezvisko):

 

 

Dovody nepodpisania zapisnice:

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ♦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

Datum a cas podpisania zapisnice: . . .8..6. ..2.0. .2.4. .. .

 

_ . ....2.2..: .2.9......

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Priloha 1 / 1

k zapisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a vysledku hlasovania vo volebnom okrsku cislo 1

V obci N i Zn e L a d i C k O V C e

vo vorbach do Eur6pskeho parlamentu

8.6.2024

 

Vysledky prednostneho hlasovania

 

 

T/210

 

 

K6d okresnej volebnej komisie

Obec

Volebny okrsok

Cislo polit. strany, polit. hnutia alebo koalicie

702

520543

1

3

 

Okrskova volebna komisia zistila tieto vysledky prednostneho hlasovania pre politicku stranu, politicke hnutie alebo koaliciu:

 

Demokrati

 
   
 

 

Pocet  volicov,  ktori  vyuzili  pravo  prednostneho  hlasu    ..................................

 

 

 

listku:

 

Pocet platnych prednostnych hlasov odovzdanych pre jednoUivych kandidatov podra poradia na hlasovacom

 

 

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

1 .

1

2.

-

3.

-

4.

1

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

-

1 0.

-

11 .

-

1 2.

-

1 3.

-

14.

2

1 5.

1

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Priloha 1 / 2

k zapisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a vysledku hlasovania vo volebnom okrsku cislo 1

V obci N i Z n 8 L a d j C k O V C e

vo vofbach do Eur6pskeho parlamentu

8.6.2024

 

Vysledky prednostneho hlasovania

 

 

T/210

 

 

K6d okresnej volebnej komisie

Obec

Volebny okrsok

Clslo polit. strany, polit. hnutia alebo koalicie

702

520543

1

9

 

Okrskova volebna komisia zistila tieto vysledky prednostneho hlasovania pre politicku stranu, politicke hnutie alebo koaliciu:

 

Socialisti.sk

Pocet volicov, ktori vyuzili pravo prednostneho hlasu ..................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1I

Pocet platnych prednostnych hlasov odovzdanych pre jednoUivych kandidatov podfa poradia na hlasovacom

listku:

 

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cisto

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo kand.

Pocet predn. hlasov

1 .

1

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

-

1 0.

-

11.

-

1 2.

-

1 3.

-

14.

-

1 5.

-

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Priloha 1 / 3

k zapisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a vysledku hlasovania vo volebnom okrsku cislo 1

V obci N j Z n e L a d j C k O V C e

vo vofbach do Eur6pskeho par1amentu

8.6.2024

 

Vysledky prednostneho hlasovania

 

 

T/210

 

 

K6d okresnej volebnej komisie

Obec

Volebny okrsok

Cislo polit. strany, polit. hnutia alebo

koalfcie

702

520543

1

10

Okrskova volebna komisia zistila tielo vysledky prednostneho hlasovania pre politicku stranu, polilicke hnutie alebo koaliciu:

 

Slovenska narodna strana

 
   
 

 

Pocet   volicov,  ktori  vyuzili  pravo  prednostneho  hlasu     ..................................

Pocet platnych prednostnych hlasov odovzdanych pre jednollivych kandidatov podra poradia na hlasovacom

listku:

 

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

1 .

1

2.

3

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

2

8.

2

9.

-

1 0.

-

11 .

-

12.

-

1 3.

-

14.

-

1 5.

-

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Priloha 1 / 4

k zapisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a vysledku hlasovania vo volebnom okrsku cislo 1

V obci N i Z n e L a d i Ck O V C e

vo vorbach do Eur6pskeho parlamentu

8.6.2024

 

Vysledky prednostneho hlasovania

 

 

T/210

 

 

K6d okresnej volebnej komisie

Obec

Volebny okrsok

Cislo polit. strany, polit. hnutia alebo koalicie

702

520543

1

11

 

Okrskova volebna komisia zistila tieto vysledky prednostneho hlasovania pre politicku stranu, politicke hnutie alebo koaliciu:

 

REPUBLIKA

Pocet volicov, ktori vyuzili pravo prednostneho hlasu ..................................      11

Pocet platnych prednostnych hlasov odovzdanych pre jednoUivych kandidatov podfa poradia na hlasovacom

listku:

 

Par. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cfslo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

1 .

7

2.

4

3.

-

4.

1

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

-

1 0.

-

11 .

1

12.

-

1 3.

-

14.

-

1 5.

-

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Prifoha 1 / 5

k zapisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a vysledku hlasovania vo volebnom okrsku cislo 1

V obci N i Zn e L a d i C k O V C e

vo vol'bach do Eur6pskeho parlamentu

8.6.2024

 

Vysledky prednostneho hlasovania

 

 

T/210

 

 

K6d okresnej volebnej komisie

Obec

Volebny okrsok

Cislo polit. strany, polit. hnutia alebo koalicie

702

520543

1

13

 

Okrskova volebna komisia zistila tieto vysledky prednostneho hlasovania pre politicku stranu, politicke hnutie alebo koaliciu:

 

SRDCE vlastenci a dochodcovia - SLOVENSKA NARODNA JEDNOTA

 
   
 

 

Pocet volicov, ktori vyuzili pravo prednostneho hlasu ................................. .

 

 

 

listku:

 

Pocet platnych prednostnych hlasov odovzdanych pre jednotlivych kandidatov podfa poradia na hlasovacom

 

 

Por.

cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por.

cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

1 .

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

1

9.

-

1 0.

-

11 .

1

12.

 

1 3.

 

14.

 

1 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Priloha 1 / 6

k zapisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a vysledku hlasovania vo volebnom okrsku cislo 1

V obci N i Z n 8 L a d i Ck O V C e

vo vofbach do Eur6pskeho par1amentu

8.6.2024

 

Vysledky prednostneho hlasovania

 

 

T/210

 

 

K6d okresnej volebnej komisie

Obec

Volebny okrsok

Cislo polit. strany, polit. hnutia alebo koalicie

702

520543

1

15

 

Okrskova volebna komisia zistila tieto vysledky prednostneho hlasovania pre politicku stranu, politicke hnutie alebo koaliciu:

 

ZDRAVY ROZUM

 
   
 

 

Pocet  volicov,  ktori  vyuzili  pravo  prednostneho   hlasu    ..................................

 

 

 

lislku:

 

Pocet platnych prednostnych hlasov odovzdanych pre jednoUivych kandidatov podfa poradia na hlasovacom

 

 

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por.

cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cfslo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

1 .

1

2.

1

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

-

1 0.

-

11 .

-

12.

-

1 3.

-

14.

-

1 5.

-

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Priloha 1 / 7

k zapisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a vysledku hlasovania vo volebnom okrsku cfslo 1

V obci N i Z n e La d i C k O V C e

vo vofbach do Eur6pskeho parlamentu

8.6.2024

 

Vysledky prednostneho hlasovania

 

 

T/210

 

 

K6d okresnej volebnej komisie

Obec

Volebny okrsok

Cislo polit. strany, polit. hnutia alebo koalfcie

702

520543

1

18

 

Okrskova volebna komisia zistila tieto vysledky prednostneho hlasovania pre politicku stranu, politicke hnutie alebo koaliciu:

 

SMER - socialna demokracia

 
   
 

 

Pocet  volicov,  ktori  vyuzili  pravo  prednostneho  hlasu    ..................................

Pocet platnych prednostnych hlasov odovzdanych pre jednoUivych kandidatov podfa poradia na hlasovacom

lfstku:

 

Por.

cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por.

cfslo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo kand.

Pocet predn. hlasov

1 .

3

2.

11

3.

11

4.

5

5.

1

6.

-

7.

1

8.

-

9.

-

1 0.

-

11 .

1

12.

-

1 3.

-

1 4.

-

1 5.

-

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Priloha 1 / 8

k zapisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a vysledku hlasovania vo volebnom okrsku cfslo 1

v obci N i z n e L a d i c k o v c e

vo vofbach do Eur6pskeho parlamentu

8.6.2024

 

Vysledky prednostneho hlasovania

 

 

T/210

 

 

K6d okresnej volebnej komisie

Obec

Volebny okrsok

Cislo polit. strany, polit. hnutia alebo koalicie

702

520543

1

19

 

Okrskova volebna komisia zistila tieto vysledky prednostneho hlasovania pre politicku stranu, politicke hnutie alebo koaliciu:

 

Krest'anskodemokraticke hnutie

Pocet volicov, ktori vyuzili pravo prednostneho hlasu ..................................                         141

 

listku:

 

Pocet platnych prednostnych hlasov odovzdanych pre jednotlivych kandidatov podra poradia na hlasovacom

 

 

Por. cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por.

cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cisto kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por.

cislo kand.

Pocet predn. hlasov

1 .

10

2.

2

3.

1

4.

3

5.

1

6.

1

7.

-

8.

-

9.

-

1 0.

-

11 .

-

1 2.

1

1 3.

-

14.

-

1 5.

6

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Priloha 1 / 9

k zapisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a vysledku hlasovania vo volebnom okrsku cfslo 1

vobciNizne Ladickovce

vo vofbach do Eur6pskeho partamentu

8.6.2024

 

Vysledky prednostneho hlasovania

 

 

T/210

 

 

K6d okresnej volebnej komisie

Obec

Volebny okrsok

Cislo polit. strany, polit. hnutia alebo koalicie

702

520543

1

20

 

Okrskova volebna komisia zistila tieto vysledky prednostneho hlasovania pre politicku stranu, politicke hnutie alebo koaliciu:

 

Sloboda a Solidarita

 
   
 

 

Pocet  volicov,  ktorf   vyuzili  pravo  prednostneho   hlasu    ..................................

 

 

 

listku:

 

Pocet platnych prednostnych hlasov odovzdanych pre jednotlivych kandidatov podfa poradia na hlasovacom

 

 

Por.

cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

1 .

1

2.

-

3.

-

4.

2

5.

-

6.

-

7.

1

8.

-

9.

-

1 0.

-

11 .

-

12.

-

1 3.

-

14.

-

15.

-

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Priloha 1 / 10

k zapisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a vysledku hlasovania vo volebnom okrsku cislo 1

V obci N i Zn e L a d i C k O V C e

vo vofbach do Eur6pskeho parlamentu

8.6.2024

Vysledky prednostneho hlasovania

 

 

T/210

 

 

K6d okresnej volebnej komisie

Obec

Volebny okrsok

Cislo polit. strany, polit. hnutia alebo koalicie

702

520543

1

21

 

Okrskova volebna komisia zistila tieto vysledky prednostneho hlasovania pre politicku stranu, politicke hnutie alebo koaliciu:

 

Progresivne Slovensko

 
   
 

 

Pocet volicov, ktori vyuzili pravo prednostneho hlasu ..................................                                                                                                                                                              sj

Pocet platnych prednostnych hlasov odovzdanych pre jednoUivych kandidatov podfa poradia na hlasovacom

listku:

 

Por.

cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Par. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

1 .

7

2.

-

3.

2

4.

4

5.

1

6.

-

7.

-

8.

-

9.

-

1 0.

-

11 .

-

1 2.

-

1 3.

-

1 4.

-

1 5.

-

 

 

 

 

 

 

 

110 802 426

 

 

 

Priloha 1 / 11

k zapisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a vysledku hlasovania

vo volebnom okrsku cislo 1

V obci N j Z n e L a d i Ck O V C e

vo vorbach do Europskeho par1amentu

8.6.2024

Vysledky prednostneho hlasovanla

 

 

T/210

 

 

K6d okresnej volebnej komisie

Obec

Volebny okrsok

Cislo polit. strany, polit. hnutia alebo koalicie

702

520543

1

23

 

Okrskova volebna komisia zistila tieto vysledky prednostneho hlasovania pre politicku stranu, politicke hnutie alebo koaliciu:

 

HLAS - socialna demokracia

Pocet volicov, ktori vyuzili pravo prednostneho hlasu ..................................                           61

Pocet platnych prednostnych hlasov odovzdanych pre jednotlivych kandidatov podra poradia na hlasovacom

listku:

 

Por.

cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por.

cislo kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo

kand.

Pocet predn. hlasov

Por. cislo kand.

Pocet predn. hlasov

1 .

2

2.

2

3.

1

4.

2

5.

-

6.

-

7.

1

8.

-

9.

-

1 0.

-

11 .

1

12.

-

1 3.

2

14.

-

1 5.

1

 


Zoznam volieb: