SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Erb

V modrom poli štítu na zelenej pôde zlatý (žltý) sud s čiernymi obručami a striebornými (bielymi) klincami.

Štít: neskorogotický

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z polovice 19. storočia. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Zemplínskom župnom archíve (Borsod-Abaúj-Zemplén-Megyei Levéltár, Zemplén Levíltára) v Sátoraljaújhelyi. Na pečati s kruhopisom A.LADISKOCZ HELYSEG PECSET (Pečať obce Nižné Ladičkovce) je vyobrazený na pôde stojaci sud. Vzhľadom na autentickosť, vek a do istej miery hovoriaci charakter tohto znamenia, bolo odporúčané, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. Návrh je iba ideový námet, vytvorený na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Predkladaný návrh sa stal platným erbom obce Nižné Ladičkovce po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.