SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 37)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
230238 08U01 Poskytnutie podpory z Fondu formou Dotácie na účely financovania projektu Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: Environmentálny fond
100 000 €
23/35/010/101 Menšie obecné služby Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
Dodatok 1/2024 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.60 €
Zmluva o poskytnutí NFP Dodanie verejne prístupových bodov WiFi v obci Nižné Ladičkovce Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: IKAS,s.r.o.
15 000 €
N20210430002D03 Poskytovanie sociálnej služby - opatrovateľská služba Odb.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dod.: Nižné Ladičkovce
0 €
02/09/2023 Vodozádržné opatrenia v obci Nižné Ladičkovce Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.
105 957.89 €
03/09/2023 Zateplenie Administratívnej budovy č. 18 Nižné Ladičkovce Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: Kondor-SP, s.r.o., s.p.
322 465.85 €
1092/VSD/2023 Zriadenie vecného bremena na parc.E KN č.1355 Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Nižné Ladičkovce
50 €
1091/VSD/2023 Vecné bremeno na parc. C KN č.366/3 Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Nižné Ladičkovce
100 €
13/2023 Zriadenie Elektronickej služby Business24 Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
12/2023 Zriadenie účtu SPORObusiness dotácie Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
11/2023 Zmluva o poskytnutí produktu Komunál Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
10/2023 Zriadenie účtu SPORObusiness dotácie Odb.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
611/2023/OPR Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na realizáciu stavebných prác : Šatne - futbalové ihrisko 2.etapa Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 523 €
004/02I02-29-V01/2023 Zateplenie Administratívnej budovy č. 18 Nižné Ladičkovce Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
342 486.56 €
SAŽP SRP/ZO/2023/07 Realizácia výsadby vegetačných prvkov v obci Nižné Ladičkovce Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
7 232.40 €
RA-SNCA/20200640 Poskytnutie dôveryhodnej služby vydania mandátneho certifikátu Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
02I02-29.V01 Výkon stavebného dozoru pre projekt Zateplenie Administratívnej budovy č.18 Nižné Ladičkovce Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: TEKTONIKA s.r.o.
9 240 €
PK-03052023-01 Zhotovenie webovej stránky a služby webhostingu Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
8903086008 Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých pre Zateplenie administratívnej budovy č.18 Odb.: Nižné Ladičkovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk