Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Školstvo

Zriaďovateľ : Obec Nižné Ladičkovce

Názov školy : Materská škola Nižné Ladičkovce

Súčasťou školy :  Školská jedáleň

Dátum zriadenia školy : 1.9.2021

Materská škola : zaradená do siete rozhodnutím MŠ SR č. 2021/15954:4-A2101, dňa 5.8.2021

Riaditeľka školy :   Mgr. Martina Petrovčinová

Tel.: 057/7796162

Mail : zsnizneladickovce@post.sk

Forma hospodárenie MŠ : rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity

Budova školy je otvorená od 7:00. do 15.00hod.

Konzultačné hodiny pre rodičov sú každý utorok a štvrtok po 14.00 hodine.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.
Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov materskej školy- stravníkov v čase ich pobytu v materskej škole. Školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov; môže aj jedlá podľa schváleného jedálneho lístka pripravovať a dokončovať príslušnú technologickú úpravu dodávaných polotovarov, jedál a nápojov zo školskej jedálne.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár