Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - „Vodozádržné opatrenia – Nižné Ladičkovce“

 13.10.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Názov zákazky: „Vodozádržné opatrenia – Nižné Ladičkovce“

na stiahnutie: 

Výzva na predkladanie ponúk 

Príloha 1: Výkaz výmer

Príloha 2: Zmluva o dielo

Príloha 3: Projektová dokumentácia:

                    - Sprievodná správa

                    - Súhrná technická správa

                    - Situácia širších vzťahov

                    - Celková situácia stavby

                    - Pôdorys, rez, detail

                    - Obsah PD

                    - Sprievodná a súhrná technická časť

Príloha 4: Vzor návrhu plnenia kritérií

Príloha 5: Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účastí

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár