Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Rozhodnutia ÚVZ SR

 10.03.2020

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona i. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji , verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia  podl'a §12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár