Aktuality

Výrub stromov

 04.10.2011

21.2.2011 podal žiadateľ o súhlas na výrub drevín z dôvodu, že tieto stromy sú už po optimálnom fyzickom veku. K žiadosti doložil súhlas vlastníkov pozemkov KN 1261/1, 72 s výrubom drevín. Obec Nižné Ladičkovce v zastúpení starostom obce, ako príslušný orgán štátnej správy vydal 25.2.2011 súhlas žiadateľovi na výrub: 1 ks dub, 4 ks orech, 3 ks orech a 50 ks smrek v čase vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. marca. Výrub stromov sa uskutočnil 11.3.2011.

Aktuality / Výrub stromov

Aktuality / Výrub stromov
Aktuality / Výrub stromov
Aktuality / Výrub stromov
Aktuality / Výrub stromov
Aktuality / Výrub stromov
Aktuality / Výrub stromov
Aktuality / Výrub stromov
Aktuality / Výrub stromov

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár